O nas - Axcess Financial Poland

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies opisaliśmy w Polityce Prywatności.

AXCESS
Szybkie i tanie pożyczki!

 

 
 

O Axcess Financial Poland

 

Axcess Financial Polska jest jedną z najszybciej rosnących niebankowych instytucji finansowych w Polsce. Rozpoczynając działalność w 2011 roku Axcess Financial dostarcza dzisiaj wygodne i innowacyjne produkty finansowe dla konsumentów na terenie całego kraju.

Naszym celem jest sprostać oczekiwaniom konsumentów w zakresie ich codziennych, finansowych potrzeb poprzez dostarczenie im różnorodnych produktów pożyczkowych przy jednoczesnym spełnieniu  wysokich standardów w zakresie realizacji w praktyce koncepcji  „odpowiedzialnego pożyczania”.

Axcess Financial Polska jest oddziałem Axcess Financial Services, Inc., który od blisko 20 lat jest jednym z liderów wśród niebankowych instytucji finansowych w USA i Wielkiej Brytanii.

Axcess Financial Polska zatrudnia kilkunastu specjalistów oraz ekspertów z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i dostarczaniu konsumentom atrakcyjnych produktów i usług finansowych. 

 

 

 

Wpis w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych

 

Figurujemy w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: RIP000265.

 

 

Członkostwo w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Certyfikat Etyczny KPF

 

     

 

Od 1 lipca 2012 roku Axcess Financial jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Członkostwo w KPF pozwala nam na wyznaczanie w naszych działaniach wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami. Od samego początku, w wyniku bezproblemowo przechodzonych corocznych audytów, KPF przyznaje nam swój certyfikat etyczny. Z dumą informujemy, że jesteśmy w szacownym gronie firm, które w marcu 2018 roku pozytywnie przeszły weryfikację ankiet najnowszego audytu etycznego za 2017 rok dokonywaną przez Komisję Etyki przy KPF. W wyniku pozytywnie zakończonego procesu weryfikacji, Komisja Etyki przyznała Axcess Financial Certyfikat Etyczny KPF, który jest potwierdzeniem zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk KPF. Certyfikat jest ważny do 31.03.2019 roku.

 

Każdy może zgłosić do Komisji Etyki lub Biura KPF naruszenie przez przedsiębiorstwo finansowe postanowień wspomnianych Zasad. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać opis naruszenia, którego dopuściło się przedsiębiorstwo finansowe. Szczegóły dotyczące składania takiego wniosku można znaleźć na stronie internetowej Komisji Etyki.

 

O grupie Axcess Financial

 

Axcess Financial Services Inc., z siedzibą w Cincinnati, Ohio w Stanach Zjednoczonych, jest jedną z największych i najlepiej zorganizowanych firm w sektorze niebankowych dostawców prostych i innowacyjnych produktów finansowych dla klientów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii a teraz również i w Polsce. Axcess oferuje w szerokim zakresie produkty i usługi finansowe dla swoich klientów od blisko 20 lat.


Oto niektóre z oferowanych produktów Axcess Financial Services:

 • Krótkoterminowe pożyczki gotówkowe z opcją jej spłaty w dniu otrzymywania wynagrodzenia.
 • Pożyczki gotówkowe z okresem spłaty od 3 do 12 miesięcy.
 • Pożyczki gotówkowe zabezpieczone samochodem.
 • Przedpłacone karty płatnicze.
 • Pożyczki lombardowe.
 • Pożyczki ratalne na sfinansowanie zakupów ratalnych.
 • I wiele innych produktów dostosowanych do lokalnych potrzeb klientów.

 

Produkty Axcess Financial Services są dostępne w ponad 1700 placówkach własnych na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz w wielu innych punktach sprzedaży należących do partnerów współpracujących z Axcess.
Axcess pretenduje do roli globalnego lidera wśród niebankowych instytucji finansowych oferując swoim klientom produkty, których chcą i potrzebują konsumenci!
Axcess jest liderem we wdrażaniu koncepcji bezpiecznego pożyczania.

 

 
 
 
 
 
 
 
Zapoznałem się z niniejszymi klauzulami informacyjnymi i akceptuję ich treść
Pełna treść klauzul
Zamknij

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Axcess Financial Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa (dalej jako Axcess).
 2. Kontakt z powołanym przez Axcess Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail iod@axcesspoland.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest marketing usług własnych Axcess.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym formularzu.
 5. Podstawami przetwarzania danych są:
  • wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku udzielenia jednej lub większej ilości zgód (art. 6, lit a RODO);
  • podjęcie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Pożyczki (art. 6, ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Axcess, w tym wynikających z ustaw wskazanych powyżej w niniejszej informacji (art. 6, ust. 1, lit. c RODO);
  • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Axcess w tym związane z oceną Pani/Pana zdolności kredytowej oraz ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń wynikających zawarcia Umowy Pożyczki (art. 6, ust.1 lit. f RODO);
 6. Odbiorcy i kategorie odbiorców Pani/Pana danych osobowych: Brak;
 7. Podane dane będą przechowywane do czasu:
  • wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Axcess;
  • wygaśnięcia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Axcess;
  • wycofania wyrażonej przez Panią / Pana zgody w odniesieniu do danych, na których przetwarzanie została ona udzielona.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, w stosunku do danych osobowych które Panią / Pana dotyczą, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W odniesieniu do przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią / Pana zgody, przysługuje Pani / Panu prawo jej wycofania. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, w dogodny sposób, przy użyciu dostępnych środków komunikacji, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do wykonania usługi.
 
 
Oświadczam, że jestem osobą
pełnoletnią
Pełna treść klauzuli
Zamknij

Zostałem poinformowany, że usługi, produkty finansowe i oferty Axcess Financial Poland sp. z o.o. są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich i oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną
Pełna treść klauzuli
Zamknij

Klient, zgodnie z art. 4 i 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego – Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji o usługach, produktach finansowych i ofertach Axcess. Niniejsza zgoda jest dobrowolna. Klient został poinformowany o prawie odwołania powyższej zgody w każdym czasie.
 
Szybka decyzja
Wnioski rozpatrujemy błyskawicznie, a pieniądze wysyłamy natychmiast przy użyciu szybkich przelewów, co sprawia, że pieniądze możesz otrzymać nie tylko tego samego dnia, ale w ciągu dosłownie kilku minut!
Bez formalności
Wymagamy tylko konta w banku, telefonu komórkowego i stałego dochodu.
Bezpieczeństwo
Działalność w zakresie udzielania pożyczek regulowana jest przepisami ustawy o kredycie konsumenckim.